Cách tải toàn bộ album (Read the English version)

Bước 1. Mở album cần lấy link tải

Ví dụ: https://anh.moe/album/Girls-xinh.Wrp.

Bước 2. Bấm vào nút " Chia sẻ"

fxliO.png


Lưu ý:Cách này chỉ giới hạn ở album dưới 3000 ảnh. Bạn có thể sẽ phải đợi một lúc để website lấy link tải nếu album có quá nhiều ảnh.

Bước 3. Chọn liên kết để tải

MDDqy.png

Chọn "Trực tiếp links". Để lấy link tải ảnh gốc

Bước 4. Download

Các bạn có thể copy link để chia sẻ. Hoặc dùng các công cụ download như IDM, Jdownloader,... để tải toàn bộ về máy

Để thiết bị di động có thể tải ảnh dễ dàng nhất nên chọn liên kết ở mục 3. mình giải thích bên trên

您也可以 浏览您的计算机.
您也可以 browse from deviceuse camera
JPG JPEG PNG GIF WEBP MOV MP4 max 100 MB
在任何预览上 点击 自定义上传
在任何预览上 触摸 自定义上传
您也可以 浏览您的计算机.
您也可以 browse from deviceuse camera
上传 0 文件 (0% 完成)
队列上传中. 顷刻间便能完成.
上传完毕
图片已经添加到 . 您可以将刚刚上传的图片 创建新的 相册.
图片已经添加到 .
您可以将刚刚上传的图片 创建新的 相册. 您必须 注册账户登录 才能将此内容保存到您的帐户中。
没有 文件被上传
发生了某些错误,系统无法处理您的请求。
    注意:部分文件无法上传。 了解更多
    检查 错误报告 更多信息.